YU NA TOKÉ

TE YU NA WAN WAKA MAN

YU MU LUKU FI NO SPANG

TE YU NA WAN BORO MAN

YE GO TRO WAN LAGI MAN

TE YU NA WAN WEFI MAN

DA YU SAKA MUSU SPAN

TE YU NA WAN WAKA MAN

DAJ’MUS DE WAN DJADJA MAN

 

YU NA TOKÉ , YU NA BORO MAN

YU NA TOKÉ BORO YU NA BARI MAN

Geef een reactie