BLAKA ROSU

Blaka Rosu now ye gwe

Tyari mi go na in yu hati
A wansi san pesa, me go memre yu
Ini na dipi fu mi hati
Blaka Rosu now ye gwe
Tyari mi go na in yu hati
A wansi san pesa, me go memre yu
Ini na dipi fu mi hati

Son te prakseri da neti
Mi tu ay trowe watra
A tap na doti pe me nanga yu
Pe me nanga yu ben bosi brasa
Son te prakseri da neti
Mi tu ay trowe watra
A tap na doti pe me nanga yu
Pe me nanga yu ben bosi brasa

Mi moi blaka rosu
Di me de prakseri yu, mi switi blaka rosu
Dati tide meki mi musu dray kon baka na yu
Mi swit blaka rosu

Son te prakseri da neti
Mi tu ay trowe watra
A tap na doti pe me nanga yu
Pe me nanga yu ben bosi brasa
Son te prakseri da neti
Mi tu ay trowe watra
A tap na doti pe me nanga yu
Pe me nanga yu ben bosi brasa

Geef een reactie