Author Archives: beheerder Surinaamsfeestje.com

Witi Visi

Witi Visi, Witi Visi, oh (2X)

 

A janga janga, ma Djaki ga´uma va kamalua

A witi visi oh, Ma Djaki ga´uma va kamalua he

 

Witi Vis’oh,  Djaki ga´uma  va kamalua

Janga Vis`oh, Djaki Da´uma va kamalua eh

 

Ma Witi Vis’oh, ma Djaki ga´uma va kamalua

Ma Janga Vis`oh, Ma Djaki ga´uma va kamalua eh

 

Witi Vis’oh,  Djaki ga´uma  va kamalua

Janga Vis`oh, Djaki Da´uma va kamalua eh

———————————————-

A bamu eh a djaki dja

Bamu eh  djaki dja

A bamu he a djaki dja

Bamu eh  djaki dja

 ———————————————–

Ma na djindjia switi te ba oh

A djinja djinja djindja djindja

A djindjia switi te mi gado

A djinja djinja djindja djindja

A djindjia switi te ma oh

A djinja djinja djindja djindja

A ta ta djinja djinja djindja djindja

A djinja djinja djindja djindja

——————————————————

A kowga camina

Go camina camina oh

Lobi kowga camina oh

Go camina camina oh

Meisje kowga camina eh

Go camina camina oh

Lobi kowga janga busi

Go camina camina oh

Wi na famiri man

WI NA WE, WI NA FAMIRI MAN

Wi na wi, wi na famiriman

 

WINSI PE YU GO, WA FAMIRI MAN BAJA

Wi na wi, wi na famiriman

 

CORONI MAN, NIKERIMAN ,WA’LA MA’LA NA WAN BAJA

Wi na wi, wi na famiriman

 

DEN PARA WAN, DEN MONGO WAN, WA’LA MA’LA NA WAN BAJA

Wi na wi, wi na famiriman

 

TE.. WINSI PE YU GO, WA’LA MA’LA NA WAN BAJA

Wi na wi, wi na famiriman

 

SODI NA WE, WI NA FAMIRIMAN……..

Wi na wi, wi na famiriman

Wasmasjien

Djoegloen!

Wasse!

Spoele!

Wringe!

Hange!

Djoegloen!

Noumami!

Ehooooh!

 

Kleine wasjes, grote wasjes

Doe ze in je

Wasmasjien-Wasmasjien!

Laat maar lekker draaien

Steeds weer in de wasmasjien-Ehooh!

Kleine wasjes, grote wasjes

Stop ze in je

Wasmasjien-Noumami!

Laat maar lekker draaien

Steeds weer in de wasmasjien

 

Zoals je weet heb ik geen tijd

Dus zocht ik een flinke meid

Om voor mij de was te doen

Maar die dame vroeg steeds meer poen

 

Zoals je weet heb ik geen tijd

 

Kleine wasjes, grote wasjes

 

Maar misschien per ongeluk

Mijn wasmasjiene ging stuk

Maar ik had er geen erg in

Want die dame kreeg steeds meer zin

 

Maar misschien per ongeluk

Kleine wasjes, grote wasjes

Kleine wasjes, grote wasjes

 

Maar die dame vond ’t zo fijn

Dus ze hing zelf aan de lijn

Allemaal even de was buiten hangen

Allemaal even de was buiten hangen

Ik wil de wasknijpers zien

Allemaal even

Hange, hange, hange, hange, hange

Hange, hange, hange, hange, hange

Allemaal handen omhoog

Nee, nee ik zei de handen, niet de voeten

Allemaal handen omhoog, come on

Hange, hange, hange, hange, hange, hange

Djoegloen, djoegloen, djoegloen, djoegloen

Sjoega, sjoega, sjoega, sjoega

Pati, pati, pati, pati

Een beetje wasverzachter alsjeblieft

Sjoega, sjoega, sjoega, sjoega

Pati, pati, pati, pati

Djoegloen, djoegloen, djoegloendjoegloendjoegloen

Djoegloen, djoegloen, djoegloen

Djoegloen, djoegloen, djoegloen, djoegloen, djoegloen

Sha, sha, sha, sha, sha, sha, sha, sha

Sissam, sissam, sissam, sissam

Sinni, sinni, sinni, sinni

Sjinni, sjinni, sjinni, sjinni

Sha, sha, djjoegloen, djoegloen, ehoooh!

 

Kleine wasjes, grote wasjes

 

Wringe!

Spoele!

Djoegloen!

Wasse!

 

 

Wan Odi

Wan odi-o wi de bari yé

Wan odi-o wi de bari yé

Walamala na wakaman

Walamala kon mit’na wan

Wan odi-o wi de bari yé

Wai Anjisa

Wé go wai anjisa, wai anjisa,
U d’avignon
mi nango

TÉ-i go
té-i go- tan bunu

Den uma taki, te-u no de 2X
te-u no de
wi do-o kaba-u da lanti-u da pimis-e

Bakasé, boni-o
pongoloo-boni-o
mi wawan-e

Surinaamse wals potpourri

Teri den jari en teri den dei, teri den wiki en teri den mun, tek yu pasensi en teri den bun, teri den wan fru wan.

Teri teri ja teri den, teri den, teri den. Teri tere ja teri den , teri den wan fru  wan

 

Tingelingelin tingelingelin so wan lobi diri, so wan lobi diri, so wan lobi diri

Tingelingelin tingelingelin so wan lobi diri, da mi hati prisiri fu tru.

 

Gim wan bosi brasa mi, me bek yu brasa mi.(2X)

 

Faj’ kan tak mi no moi, faj’ kan tak mi no moi, faj’ kan tak mi no moi, na tu bromtji meki mi.

Rozeknop na mi mama (mi mama), Standvaste na mi papa.

Faj’ kan tak mi no moi, na tu bromtji meki mi.

 

Sa ye luku mi, sa ye watji mi, ma na paarderij, ma na pajasiman.

Sa ye luku mi, sa ye watji mi, ma na paarderij  pajasiman.

Sa ye luku mi, sa ye watji mi, ma na paarderij, ma na pajasiman.

Sa ye luku mi, sa ye watji mi, ma na paarderij  pajasiman.

 

Adrian, Adrian pre nanga mi, pre nanga mi ma no fas mi kindi

Adrian, Adrian pre nanga mi, pre nanga mi ma no fas mi kindi

Mi sab wan moi uma, ai lib na combe, ai freri lek konkoni

Ma ala den dei yu kan jere faj krei, mi lob yu sote masra

Adrian, Adrian pre nanga mi, pre nanga mi ma no fas mi kindi

Adrian, Adrian pre nanga mi, pre nanga mi ma no fas mi kindi

 

Sensi mi de mi no jere dati, Anton leri dansi na baka gadri

Sensi mi de mi no jere dati, Anton leri dansi na baka gadri

Anton, Anton mi boi, trutru fu dansi futru a no moi.

If yu no s’abi san yu mu du, saidei ne kon mek mi leri yu.

Anton mi boy, Anton mi boy, Anton mi boy, Anton mi boy……..

 

Mama na sribi krosi, na so wi ben leri fu den. A no de tapu dede, ma a de tapu sjeng.

Yu mama dati na yu gudu, yu papa dati na yu brudu, te yu sa waka lontu, yu musu fu kon na dem.

Yu brada nanga yu sisa, yu ben leri fu sabi den, yu no sa ma weri anjisa, fu te go ala den.

Yu mama dati na yu gudu, yu papa dati na yu brudu, te yu sa waka lontu, yu musu fu kon na dem.

Yu mati naf sab’ yu tori, so srefi yu wefi tu, ma tey tek’ yu mama na yu sei, e  noiti sa libi yu.

Yu mama dati na yu gudu, yu papa dati na yu brudu, te yu sa waka lontu,

yu musu fu kon na dem,  te yu sa waka lontu, yu  musu fu kon na dem.

Verjaardags potpourri

 1. Di mi jere yu ferjari, ne mi kon fersteri yu
 2. A nof’ yu kuk a nof yu sopi, da mi kon fersteri yu
 3. Na wan suma ferjari tide (2X) Na wan suma, na wan suma ferjari tide
 1. Da we go bari wan hure gi en’ (2X)Da we go bari, we go bari wan hure gi en’
 1. Da we go wai wan fraga gi en’
 2. Memre da bun di Gado ben du yu
 3. A ben gi yu furu genade
 4. Yu mu sabi da bun di Gado ben du yu, sabi da bun di Gado ben du yu. Sabi da bun di Gado(2x) sabi da bun di gado ben du yu
 1. Gim’ wan fre fu fre go na hemel
 2. Tide na yu jari dei
 3. (herhalen en dansen)

Spokedans

Me go mé kon, Spokedans

Bigi sens’ wan luku, Spokedans

Mi de go, mi de kon, Spokedans

Bigi sen’s wan luku, Spokedans,

 

Me go mé kon, Spokedans

Bigi sens’ wan luku, Spokedans

Mi de go, mi de kon, Spokedans

Bigi sen’s wan luku, Spokedans,

Spokedans.

Signali

Signali machine kon (ay baya)

Ala trawa opo lon (ay baya)

Luku fa machine e drai (ay baya)

Na Signali yu mu bai (ay baya)

Sensi Signali d’a modo

Ala pres’ ai drai no todo

Na signali yu mu bai

San wi de go njan tidé

San wi de go njan tidé

San wi de go njan tidé

San wi de go njan tidé

Ales’ anga lusumbé

 

San wi de go njan tamara

San wi de go njan tamara

San wi de go njan tamara

Ales’ anga sapakara

 

San wi de go njan tra wiki

San wi de go njan tra wiki

San wi de go njan tra wiki

Ales’ anga ksaba tiki

 

San wi de go njan tra mun

San wi de go njan tra mun

San wi de go njan tra mun

Ales’ anga por’ anjun

 

San wi de go njan tra jari

San wi de go njan tra jari

San wi de go njan tra jari

Ales’ anga sowt’ awari